Säännöt

Sääntöuudistuksia 31.3.2019:
KTK-sertin täydennysluokka lisätty (kohdat 4.9)


1 Piirretyt kuvat kunniaan - PKK

2 Näyttelyt
2.1 Näyttelyiden järjestäminen
2.2 Näyttelyiden vaatimukset ja rajoitukset
2.3 Näyttelyiden anominen
2.4 Tulokset
2.4.1 Valitettavaa tuloksista?
2.5 Instagram-näyttelyt

3 Hevonen ja kuvat
3.1 Vaadittavat perustiedot
3.2 Kuvat
3.2.1 Rakennekuva
3.2.2 Muu kuva

4 Luokat
4.1 Rakenneluokka aikuisille
4.2 Rakenneluokka varsoille
4.3 Muu kuva -luokka
4.4 Tamma & varsa -luokka
4.5 Jälkeläisryhmä -luokka
4.6 EM -luokka
4.7 BIS-kehä rakennekuvaluokasta
4.8 BIS-kehä muu kuva -luokasta
4.9 KTK-sertin täydennys -luokka
4.10 Luokkien jakaminen, ryhmittely ja avoimuus

5 Arvostelu
5.1 Hylkäyssyyt
5.2 Palkinnot rakennekuvaluokista
5.2.1 Tyydyttävät - TY
5.2.2 Hyvä - HY
5.2.4 Erinomainen - EO-sert
5.2.5 Kantakirjasesrti - KTK-sert
5.2.6 Erityisen hyvä ruuna - EHR-sert
5.2.7 Arvostelun ja palkintojen listaustapa rakennekuvaluokissa
5.3 Palkinnot muu kuva-luokista
5.3.1 Kunniamaininta - KM
5.3.2 Kunniapalkinto - KP
5.3.3 Arvostelun ja palkintojen listaustapa muu kuva-luokissa
5.4 Palkinnot tamma & varsa -luokista
5.5 Palkinnot jälkeläisryhmä-luokista
5.6 Erityismaininta - EM

6 Sertilista

7 Kantakirjaus

8 Arvonimet

1 Piirretyt kuvat kunniaan - PKK

Piirretyt kuvat kunniaan (PKK) järjestää alaisuudessaan pääasiassa näyttelytoimintaa. Näyttelyistä saatavilla palkinnoilla voi hakea virtuaalihevoselleen kantakirjausta PKK:n alaisuudessa tai arvonimiä piirretyille hevosille. Toisinaan PKK järjestää myös piirretyille avoimia ratsastus-, valjakko- yms. kisoja tai mätsäreitä, joissa hevosen osallistumisedellytykset ovat samat kuin näyttelyissäkin.

2 Näyttelyt

2.1 Näyttelyn järjestäminen

2.2 Näyttelyiden vaatimukset ja rajoitukset

2.3 Näyttelyn anominen

Näyttelyiden anomus lähetetään viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen näyttelyiden viimeistä ilmoittautumispäivää.

Tarkemmat anomisohjeet löydät näyttelyiden anomissivulta.

2.4 Tulokset

2.4.1 Valitettavaa tuloksista?

Mikäli havaitset tuloksissa mielestäsi epäkohtia, ota rohkeasti yhteyttä PKK:n ylläpitoon (annevirtuaali@gmail.com) ja ko. tuomariin sähköpostilla. Kerro missä näyttelyissä (pvm, linkki), missä luokissa ja miten arvostelu on mielestäsi mennyt pieleen. Mikäli hevoselta löytyy PKKid, lisää se myös, niin palkintojen korjaaminen helpottuu. Vastaamme mahdollisimman pian ja korjaamme toimintaamme tarpeen vaatiessa, esimerkiksi tuomareiden lisäkoulutuksella.

2.5 Insagram-näyttelyt

Instagram-näyttelyt toimivat samoilla tuomarointiperiaatteilla kuin muutkin näyttelyt. Instassa voi järjestää Muu Kuva - tai EM-luokkia. Näyttelyille luodaan oma hashtag, joka ilmoitetaan näyttelyanomuksen yhteydessä. Kutsua hakiessa ilmoitetaan myös järjestettävät luokat ja niiden määrät. Tulokset ilmoitetaan normaaliin tapaan. Tarvittavien perustietojen täytyy löytyä osallistuvan kuvan yhteydestä.


3 Hevonen ja kuvat

3.1 Vaadittavat perustiedot

Perustietojen täytyy näkyä hevosen sivulla selkeäästi, mieluiten taulukoituna tai listattuna. Taustakuva tai koodeista johtuva seikka ei saa häiritä perustietojen lukemista.

3.2 Kuvat

Kuvien on oltava piirrettyjä. Valokuvia piirrettyjen kuvien lisänä ei hyväksytä. Kuvien täytyy löytyä sivulta helposti ja kuvan täytyy olla tarpeeksi suuri, jotta arvostelun voi tehdä. Kuvat voivat myös sijaita erillisessä hevosen omassa kuvagalleriassa, jos hevosen varsinaiselta sivulta sinne on selkeä linkki.

Kuva voi olla käytössä vain yhdellä PKK:ssa kilpailevalla virtuaalihevosella. Vanhempaa hevosta pidetään kuvan omistajana, mikäli vanhan hevosen omistaja ei ole ilmoittanut asiasta toisin. Kuvien siirtyessä saman omistajan hevoselta toiselle, PKK olettaa kuvien kuuluvan uudemmalle hevoselle.

3.2.1 Rakennekuva

Rakenneluokkiin hevoselta vaaditaan rakennekuva.

3.2.2 Muu kuva

Aiheeltaan vapaavalintainen kuva. Esimerkiksi: pääkuva, ratsastuskuva, laidunkuva.


4 Luokat

Näyttelyissä voi järjestää neljää erilaista luokkatyyppiä: rakenneluokkia, muu kuva-luokkia, tamma&varsa-luokkia sekä jälkeläisryhmä-luokkia.
Luokat on eroteltava kutsussa selkeästi, esim.:
Luokka 1. Rakenneluokka: ponitammat
Luokka 2. Muu kuva: pääkuva
Luokka 3. Tamma & varsa
Luokka 4. Jälkeläisryhmä suomenhevosille

Näyttelynpitäjä saa vapaavalintaisesti järjestää luokkia. Näyttelyissä voi olla esimerkiksi pelkkiä rakennekuvaluokkia. BIS-kehä rakenneluokasta järjesteään, jos näyttelyissä on yksikin rakenneluokka.

4.1 Rakenneluokka aikuisille

4.2 Rakenneluokka varsoille

4.3 Muu kuva-luokka

*Esimerkiksi Muu kuva: syksyinen kuva -luokassa kuvan syksyisyys vaikuttaa sijoitukseen ja palkintoon.

4.4 Tamma & varsa -luokka

Tässä luokassa kisaavat tamma ja sen varsaikäinen varsa (varsakuvilla). Tässä luokassa rakennekuva ei ole kummallakaan pakollinen, mutta rakennekuvattomuus saattaa vaikuttaa arvosteluun, mikäli hevosta on muutoin vaikea arvioida kokonaisuudessaan.

Tarkoituksena on avostella miten jalostus on edennyt.
Onko orivalinta kyseiselle tammalle ollut hyvä?
Mitä ominaisuuksia tamma on periyttänyt varsallensa?
Onko kyseiset ominaisuudet rotumääritelmän hakemia?

Tästä luokasta ei pääse BIS-kehään. Tamma ja varsa saavat "yhteisarvosanan" ja molemmat saavat oman sanallisen arvionsa.

Linkin varsan isän sivuille varsan sivulta on toimittava. Sukutaulu on myös suotava.

4.5 Jälkeläisryhmät

Hevoselta ilmoitetaan luokkaan 2-3 jälkeläistä. Jälkeläiset saavat olla varsoja tai jo aikuisia hevosia. Aikuisilta hevosilta vaaditaan rakennekuva ja varsoilta varsakuva.

Tarkoituksena on avostella miten jalostus on edennyt rotumääritelmään verraten tässä yhden sukupolven aikana.
Onko ori/tammavalinnat kyseiselle hevoselle olleet hyviä?
Onko jälkeläisten laatu tasainen?
Mitä ominaisuuksia hevonen periyttää?
Onko kyseiset ominaisuudet rotumääritelmän hakemia?
Luokassa ei varsinaisesti arvostella sitä hevosta kenen jälkeläisiä arvostellaan. Arvostelun painopiste on jälkeläisissä.

Tästä luokasta ei pääse BIS-kehään. Hevonen ja jälkeläiset saavat "yhteisarvosanan" ja saavat omat sanalliset arvionsa.

Linkin varsojen emien/isien sivuille varsojen sivulta on toimittava. Sukutaulut ovat myös suotavia.

4.6 EM-luokka

4.7 BIS-kehä rakenneluokista

4.8 BIS-kehä muut kuvat-luokista

4.9 KTK-sertin täydennys -luokka

4.10 Luokkien jakaminen, ryhmittely ja avoimuus

Näyttelynpitäjä saa ryhmitellä luokkia mielensä mukaan ja rajoittaa osallistujaryhmää. Esimerkkejä:


5 Arvostelu

5.1 Hylkäyssyyt

5.2 Palkinnot rakenneluokista

Hevoselle annetaan palkinto, lisäksi tuomari voi antaa halutessaan sanallisen arvion. Tausta tai taustattomuus ei vaikuta arvosteluun.

5.2.1 Tyydyttävä - TY

5.2.2 Hyvä - HY

( POISTUU: 5.2.3 Sertin arvoinen - SA

5.2.4 Erinomainen - EO-sert

5.2.5 Kantakirjaserti - KTK-sert

5.2.6 Erityisen hyvä ruuna - EHR-sert

5.2.7 Arvostelun ja palkintojen listaustapa rakennekuvaluokissa

Hevosia ei aseteta paremmuusjärjestykseen, vaan luokkaan merkitään luokkavoittaja (LKV) ja palkintojen saaneet hevoset erikseen aakkosjärjestyksessä hevosen nimen mukaan.
Luokkavoittaja valitaan, vaikka luokassa ei jaettaisi yhtään EO-sertiä. HY:n saaneet, tuomarin mielestä EO-sertin arvoiset merkitään lisäksi SA-merkinnällä (EO-sertin arvoinen). SA:n voi antaa vain, jos luokassa jaetaan 3 EO-sertiä.

LKV - Palkinto (EO-sert/HY/TY)
Heppa

EO-sert
Kopukka
Poni (EM väristä. Mahd. sanallinen arvio)

HY
Karvakorva
Kaviokas (SA)/SA

TY
Kopsukka

5.3 Palkinnot muu kuva-luokasta

Muu kuva-luokassa jokaiselle osallistujalle annetaan aina sanallinen arvio (min. 2 lausetta).

Muu kuva-luokassa osallistuja voidaan jättää myös palkinnotta ilman, että tämä tarkoittaa hylkäystä.

5.3.1 Kunniamaininta - KM

5.3.2 Kunniapalkinto - KP

5.3.3 Arvostelun ja palkintojen listaustapa muu kuva -luokissa

Hevosia ei aseteta paremmuusjärjestykseen, vaan luokkaan merkitään luokkavoittaja (LKV) ja palkintojen saaneet hevoset erikseen aakkosjärjestyksessä hevosen nimen mukaan.
Luokkavoittaja valitaan, vaikka luokassa ei jaettaisi yhtään KP:tä.

LKV - Palkinto (KP/KM)
Heppa
"Sanallinen arvio."

KP

Kopukka
"Sanallinen arvio."

Poni
"Sanallinen arvio."

KM

Karvakorva (EM söpöydestä. Mahd. sanallinen arvio)
"Sanallinen arvio."

Kaviokas
"Sanallinen arvio."

Ei palkintoa

Kopsukka
"Sanallinen arvio."

5.4 Palkinnot tamma & varsa -luokista

Tamma & varsa -luokassa valitaan luokkavoittaja. Lisäksi jokaisesta parista annetaan sanallinen arvio (min. 3 lausetta).

5.5 Palkinnot jälkeläisryhmistä

Jälkeläisryhmissä valitaan luokkavoittaja. Lisäksi jokaisesta ryhmästä annetaan sanallinen arvio (min. 3 lausetta).

5.6 Erityismaininta - EM

Erityismainintoja (EM) saa tuomari jakaa halutessaan. EM:iä jaetaan aikuisten ja varsojen rakenneluokissa sekä Muu kuva -luokissa.

Tuomari voi jakaa EM:iä seuraavien rajojen sisällä:


6 Sertilista

Listalle kerätään kaikki EO-, KTK- ja EHR-sertin, KP:n sekä EM:n saaneet hevoset.

Sertilistana toimii nykyään PKK:n hevoskannan tiedot.

Sertilistalle kirjataan kaikki em. palkinnot. Mikäli kuvat vaihtuvat tai poistuvat, joilla palkinnot on asaittu, lisätään palkinnon yhteyteen merkintä, että se ei ole voimassa.

Mikäli hevoselle on lisätty arvonimeen riittävä määrä palkintoja PKK:n kantaan, ylläpito pidättää oikeuden olla lisäämättä ylimääräisiä palkintoja tietokantaan.

» Sertilista


7 Kantakirjaus

Kantakirjattavaksi voi ilmoittaa KTK-sertin saaneen aikuisen hevosen.

Hevonen on kantakirjauskelpoinen myös, mikäli se on saanut viisi (5) EO-sertiä neljältä (4) eri tuomareilta. (Irto-KTK poistettu.)

Kantakirjauskelpoiseksi luokitellaan myös hevoset, jotka ovat saaneet VSN:ssä CH tai RCH -palkinnon. (Palkinnon tiedot oltava löytdettävissä näyttelyn kutsusivulta tai VSN.n arkistosta.)

Aikuisen, rakennekuvan omaavan hevosen voi myös ilmoittaa kantakirjattavaksi, mikäli hevosen isä tai emä on saanut KTK-I tai KTK-II -arvon PKK:n kantakirjassa.

Hevonen voi osallistua kantakirjaustilaisuuteen kaksi kertaa. Tuorein palkinto jää voimaan.

Kantakirjaustilaisuudessa arvosteltavan kuvan on oltava sama, jolla osallistumisen yhteydessä ilmoitettu KTK-serti tai muu palkinto on ansaittu. Mikäli kuvat vaihtuvat, täytyy uusilla kuvilla hankkia uudet palkinnot kantakirjausta varten. Lievää kuvan muokkausta tai rakenteen parantelua ei katsota kuvan muutokseksi. Isän tai emän ktk-arvon perusteella kantakirjattaessa hevosen kuvat voivat vaihtua, vaikka hevonen osallistuu kantakirjaustilaisuuteen kaksi kertaa.

» Kantakirja


8 Arvonimet

Arvonimet anotaan Tähdistä Kirkkaimmat-sivuston pitäjän kautta

» Tähdistä Kirkkaimmat

Arvonimiin vaaditaan seuraavasti palkintoja:

Fn (finest)

VIP MVA (virtuaalinen piirrosmuotovalio)

FF (finest foal)

PP MVA (paras piirros muotovalio)

PKK-V (PKK-Valio)

» Tarkista tarkemmat rajoitukset anomislomakkeen yhteydestä.

Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne